Kongresy

24. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení

Novinky

 • 25.3. 2024

  Odborná témata

  1. PROGRAMOVÝ BLOK
  Zpráva o činnosti výboru SIL
  Činnost akreditační komise
  Specializační vzdělávání lékařů

  2. PROGRAMOVÝ BLOK
  Problematika HIV
  Novinky v oblasti virových hepatitid
  CDI
  Vzteklina

  3. PROGRAMOVÝ BLOK
  Novinky v očkování
  Návrat infekčních onemocnění