Kongresy

24. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení

Pořadatel

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Organizátor

Congress Prague

Vyšehradská 430/41
128 00 Praha 2
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz
 
Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel. 605 781 945
exhibitors@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro registrace:
Silvie Krejsková
Tel.: 775 948 924
silvie.krejskova@congressprague.cz