Kongresy

XXXI. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2023 se zahraniční účastí

Doprovodný program

Oběd 19. října 2023

cena: 450 Kč

Oběd 20. října 2023

cena: 450 Kč

Oběd 21. října 2023

cena: 450 Kč

Společenský večer 20. října 2023

cena: 890 Kč

Společná večeře není součástí programu sjezdu a koná se v čase mimo program. Pro účast na společné večeři je nezbytné si koupit vstupenku. Vstupenku si můžete koupit předem v rámci on-line registrace nebo na místě v registračním centru.