Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 31.10.2019 Platba přijatá 1.11.2019 a později (1)
Workshop 4.12. 600 Kč 700 Kč
Člen UGS ČR 5.12. 600 Kč 800 Kč
Ostatní účastník – lékař 5.12. 800 Kč 1000 Kč
Sestra UGS ČR 5.12. 400 Kč 500 Kč
Ostatní sestra 5.12. 600 Kč 800 Kč
Reprezentant firmy 5.12.(2) 800 Kč 1000 Kč

 1. Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.
 2. Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní konference jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrace byla ukončena. Z důvodu vyčerpané kapacity míst workshopu a konference nebude registrace na místě možná.

 

 Registrační poplatek na konferenci zahrnuje

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s konferenčními materiály
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový bulletin
 • sborník abstrakt – supplementum odborného časopisu
 • občerstvení v průběhu programových přestávek

 

Registrační poplatek na workshop zahrnuje

 • účast na programu workshopu
 • občerstvení v přestávce programu workshopu

 

Registrace
Výlučně on-line. Registrační formulář najdete na www.congressprague.cz/urogyn2019.

Manuál pro registraci a platby

 • vyplněný registrační formulář odešlete organizátorovi
 • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
 • registrace je platná dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě

 

Upozornění
Registrace je považována za platnou okamžikem připsání platby za objednané služby na účet organizátora.