Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2021

Pozvánka

Slovo předsedy České hepatologické společnosti ČLS JEP

Je mi potěšením, že Vás stejně jako v uplynulých letech mohu i na počátku roku 2021 pozvat k účasti v projektu Akademie ČHS a Nadačního fondu ČHS

V roce 2021 proběhne šestý ročník, partnery tohoto vzdělávacího projektu jsou společnosti AbbVie, Gilead Sciences a Merck Sharp & Dohme. Organizaci akce zajišťuje agentura Congress Prague.

Cílem Akademie ČHS je přiblížit hepatologii, jako dynamicky se rozvíjející obor, mladým lékařům a vzbudit v nich zájem o relativně malý, ale perspektivní obor. Tento cíl se snažíme naplnit formou celoročního vzdělávacího kurzu, sestávajícího z pěti dvoudenních bloků. Odborný program všech bloků sestavili jejich odborní garanti jako samostatné akce postgraduálního vzdělávání, jejichž nedílnou součástí budou ukázky některých specializovaných výkonů či provádění vyšetřovacích metod.

Dle možností se přirozeně počítá is aktivní účastí frekventantů Akademie tak, aby měli opravdovou možnost se sjednotlivými praktickými výkony blíže seznámit, či si je i vyzkoušet. Organizačním, ale především odborným garantem celé Akademie ČHS 2021 je kolegium Akademie ve složení: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., prof. MUDr. Petr Husa, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA., doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. a MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.

Jednotlivé výukové bloky Akademie budou akreditovány podle standardních pravidel ČLK. Každý účastník bloku obdrží po ukončení programu certifikát o účasti. Zájemci se mohou hlásit na jednotlivé bloky podle svého výběru, a to i jednotlivě. Frekventanti, kteří z nabízeného celkového počtu pěti bloků absolvují v průběhu roku 2021 alespoň čtyři, obdrží navíc diplom o absolvování celého ročníku Akademie.

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc
předseda ČHS ČLS JEP

 

Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.