Kongresy

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2021

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.
 
Volné sdělení

Technická specifikace pro zpracování vyžádaných prezentací:
 • Prezentace musí být určena pro platformu Windows, Mac OS nebo Linux. Jiné platformy nejsou akceptovány.
 • Možný formát: Microsoft Powerpoint - 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 a novější.
 • Do prezentace je možné vložit videosekvence ve formátu „.avi“ nebo „.mpeg“.
 • V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát.
 • Videosekvence lze přehrávat i samostatně.
 • Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen.
 • Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nejsou akceptovány.
 
Posterová sekce
Je variantou aktivní účasti v odborném programu a je hodnocena příslušným počtem kreditů.

Specifikace posterové prezentace:
 
 • Instalace na posterové panely v čase uvedeném v programu kongresu (rozměr panelu 90 cm šířka, 180 cm výška)
 • Posterové panely (pracovní plochy) jsou číslovány dle programu kongresu
 • Na jeden pracovní panel se umisťuje vždy jedna konkrétní posterová prezentace
 •  Poster - specifikace:
 •  rozměry max. 180 cm výška x 90 cm šířka
 •  materiál: bílé lamino       
 •  instalace pomocí „suchého zipu“ (prostředky na instalaci budou na místě k dispozici)