Kongresy

XXX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2022 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Doprovodný program

Oběd 3. listopadu

cena: 450 Kč

Oběd 4. listopadu

cena: 450 Kč

Oběd 5. listopadu

cena: 450 Kč

4. listopadu diskusní fórum odborné společností

cena: 850 Kč

Společná večeře není součástí programu sjezdu a koná se v čase mimo program. Pro účast na společné večeři je nezbytné si koupit vstupenku. Vstupenku si můžete koupit předem v rámci on-line registrace nebo na místě v registračním centru.