Kongresy

XXX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2022 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

Místo konání

Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
779 00 Olomouc