Kongresy

Webinář ČHS ČLS JEP - Vzácná onemocnění jater

Pozvánka

Vážení kolegové,

seminář je věnován tzv. vzácným onemocněním jater. Úvodem bude představena nová léčba druhé linie na primární biliární cholangitidu. Sdělení o autoimunní hepatitidě bude zaměřeno na léčebné možnosti u pacientů nereagujících adekvátně na léčbu kortikoidy. Dále bude představen současný stav diagnostiky a léčebných možností
Wilsonovy choroby, posledním tématem je deficit alfa-1-antitrypsinu, sdělení se bude zabývat zejména zvýšeným rizikem jaterní cirhózy u MZ heterozygotů, kteří navíc trpí alkoholickou chorobou jater nebo NASH.

S pozdravem,

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. 

 

Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.