Kongresy

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Registrační poplatky

Kategorie účastníků/Platba přijatá: do 4.9. 2021 do 4.10. 2021 5.10. 2021 a později (1)
Člen pořádající a spolupracující společnosti 750 Kč 850 Kč 950 Kč
Ostatní účastník - lékař 850 Kč 950 Kč 1050 Kč
Postgraduální student/lékař před I. atestací (2) 500 Kč 550 Kč 650 Kč
Jednodenní účast v lékařské sekci - 4.11.2021 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Jednodenní účast v lékařské sekci - 5.11.2021 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra - člen ČAS 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra - nečlen ČAS 550 Kč 600 Kč 700 Kč
Jednodenní účast - 4.11.2021 350 Kč 375 Kč 450 Kč
Jednodenní účast nelékař - 5.11.2021 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(3) 850 Kč 950 Kč 1050 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč 400 Kč

Registrační poplatky
(1)Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek
200 Kč.
(2) ) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let dovršený v roce 2021 a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu, u lékaře před I. atestací dopis (potvrzení) podepsaný vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací. Cena registračního poplatku zahrnuje DPH dle platné sazby.

Registrační poplatek pro kategorii doprovodná osoba zahrnuje

  • registrační průkaz
  • vstup na doprovodnou výstavu

Registrace na kongres je možná výlučně on-line prostřednictvím registračního formuláře na této stránce.

Manuál pro registraci a platby

  • Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
  • na elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje všechna data nezbytná k provedení platby)
  • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
  • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě

Upozornění
Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.