Kongresy

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Registrační poplatky

Kategorie účastníků/Platba přijatá: do 15.3.2021 do 15.4.2021 16.4.2021 a později (1)
Člen pořádající a spolupracující společnosti 750 Kč 850 Kč 950 Kč
Ostatní účastník - lékař 850 Kč 950 Kč 1050 Kč
Postgraduální student/lékař před I. atestací (2) 500 Kč 550 Kč 650 Kč
Jednodenní účast v lékařské sekci - 13.5.2021 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Jednodenní účast v lékařské sekci - 14.5.2021 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra - člen ČAS 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra - nečlen ČAS 550 Kč 600 Kč 700 Kč
Jednodenní účast nelékař - 13.5.2021 350 Kč 375 Kč 450 Kč
Jednodenní účast nelékař - 14.5.2021 350 Kč 375 Kč 450 Kč
Reprezentant firmy(3) 850 Kč 950 Kč 1050 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč 400 Kč

Poznámky:
(1) Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
(2) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let dovršený v roce 2021 a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu, u lékaře před I. atestací dopis (potvrzení) podepsaný vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
Cena registračního poplatku zahrnuje DPH dle platné sazby.

 

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie doprovodná osoba)

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou kategorie jednodenní účasti)
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník s abstrakty
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek
 • e-certifikát s kredity

Registrační poplatek pro kategorii doprovodná osoba zahrnuje

 • registrační průkaz
 • vstup na doprovodnou výstavu

Registrace na kongres je možná výlučně on-line prostřednictvím registračního formuláře na této stránce.

Manuál pro registraci a platby

 • Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje všechna data nezbytná k provedení platby)
 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě

Upozornění
Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.