Kongresy

XXIV. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.
Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 22. srpna 2021.
Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím formuláře.
 
Volné sdělení

Technická specifikace pro zpracování vyžádaných prezentací:
 • Prezentace musí být určena pro platformu Windows, Mac OS nebo Linux. Jiné platformy nejsou akceptovány.
 • Možný formát: Microsoft Powerpoint - 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 a novější.
 • Do prezentace je možné vložit videosekvence ve formátu „.avi“ nebo „.mpeg“.
 • V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát.
 • Videosekvence lze přehrávat i samostatně.
 • Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen.
 • Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nejsou akceptovány.
 
Posterová sekce
Je variantou aktivní účasti v odborném programu a je hodnocena příslušným počtem kreditů.

Specifikace posterové prezentace:
 
 • Instalace na posterové panely v čase uvedeném v programu kongresu (rozměr panelu 90 cm šířka, 180 cm výška)
 • Posterové panely (pracovní plochy) jsou číslovány dle programu kongresu
 • Na jeden pracovní panel se umisťuje vždy jedna konkrétní posterová prezentace
 •  Poster - specifikace:
 •  rozměry max. 180 cm výška x 90 cm šířka
 •  materiál: bílé lamino       
 •  instalace pomocí „suchého zipu“ (prostředky na instalaci budou na místě k dispozici)