Kongresy

XXIV. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH

Odborný program

Aktuální odborný program si můžete stáhnout zde.

Společenská záštita
Nad XXIV. česko-slovenským kongresem o infekčních nemocech převzali společenskou záštitu:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.,
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.,
děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Hlavní témata odborného programu:

 • Covid-19
 • Neuroinfekce
 • Spondylodiscitidy
 • Protivirová léčba
 • Mezioborové přístupy v očkování
 • Cestovní medicína u dětí a seniorů
 • Varia

Vědecký výbor:

 • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda
 • prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
 • MUDr. Pavel Dlouhý
 • doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Katarína Holečková, Ph.D.
 • prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
 • MUDr. Aleš Chrdle
 • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D.
 • doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
 • doc. MUDr. Pavol Kristian, Ph.D.
 • MUDr. Petr Kümpel
 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
 • doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
 • doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
 • doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
 • MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
 • MUDr. Marek Štefan, MBA
 • prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
 • MUDr. Adam Vitouš

Organizační výbor:

 • Soňa Bergmanová
 • MUDr. Lenka Hobzová
 • MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
 • Lenka Kohoutková
 • MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
 • Bc. Jaroslava Košťálová
 • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
 • MUDr. Petr Prášil, Ph.D.

Certifikáty

Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů. Účast na kongresu v samostatné sekci zdravotních sester je garantována Českou asociací sester. Pro vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví v nelékařských profesích bude pořadatelem vystaveno potvrzení o účasti.