Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021 » Aktivní účast

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021

Aktivní účast

Aktivní účast

Aktivní účast byla uzavřena k 31. 3. 2021.
Programový sborník bude k dispozici ke stažení na webových stránkách kongresu od 16. června 2021.

 

Certifikáty

Účast na akci je zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Aktivní i pasivní účast v lékařské sekci, včetně zahraničních účastníků, bude ohodnocena příslušným počtem kreditů s platností pro země EU. Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součást osobního vzdělávání a probíhá ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). Registrovaní účastníci obdrží do 7 dnů od skončení vzdělávací akce elektronický certifikát o účasti na emailovou adresu