Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021 » Odborný program

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021

Odborný program

Aktuální verze odborného programu a časového harmonogramu je ke stažení ZDE.

Předseda symposia:
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., 
tel.: +420 234 075 340,
vencovsky@revma.cz

Vědecký sekretář symposia:
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
tel.: +420 234 075 244,
pavelka@revma.cz

Organizační výbor
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
MUDr. Jiřina Vítová
Bc. Hana Šmucrová

 

Hlavní programová témata

SEKCE LÉKAŘŮ

  1. COVID-19 a revmatické choroby – léčba, prognóza, strategie vakcinace, kazuistiky
  2. Telemedicína v revmatologii, výhody, nevýhody, výhled do budoucna. Edukace pacientů v revmatologii, osobní, telefonická, s využitím písemných materiálů a webu
  3. Glukokortikoidy – současný pohled na rizika spojená s léčbou, postavení v rámci doporučených postupů pro léčbu revmatických onemocnění
  4. Emergentní situace v revmatologii
  5. Kardiologická problematika u revmatických chorob
  6. Syndrom suchého oka u revmatických nemocí - cílená diagnostika a možnosti terapie

SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH

  1. Rehabilitace u revmatických pacientů v době pandemie COVID-19
  2. Klinické kazuistiky